Familiesystemen 

Familie heb je niet voor het uitkiezen!

 

Verbondenheid

Vrienden kun je kiezen, je familie niet. Ieder mens heeft een familie waarmee je verbonden bent. Je familiesysteem heeft invloed op je handelen, de keuzes die je maakt en op het leven dat je leeft. Door het werken met familieopstellingen kunnen de oorzaken van bepaalde problemen aan het licht komen. In familieopstellingen komt aan het licht op welke wijze jouw leven verbonden is met dat van je familieleden en je voorouders. Het laat duidelijk zien dat er een familiegeheugen en geweten bestaat. Je ervaart hoe ingrijpende zaken uit hun leven, zoals bijvoorbeeld onverwerkte verliezen, ziekte, onbeantwoorde liefdes, het geloof of oorlogshistorie, door kunnen werken in jouw leven.

 

Verstoringen

In contact met je familie ben je gericht op de persoonlijkheid van de ander en minder op de familieband die je met de ander verbindt. Door systemisch te kijken naar de verbinding, komen verstoringen aan het licht. Deze kunnen invloed hebben op je leven en kunnen belemmerend werken. 

 

Familieopstellingen

MpauwR organiseert familieopstellingen bij een specifieke vraag. Een opstelling wordt ingezet als iemand:

  • Geen keuzes kan maken

  • Het gevoel heeft nergens bij te horen

  • Constant angstig is

  • Gevoelig is voor ziektes

  • Depressieve klachten heeft

  • Relatieproblemen heeft

  • Niet beschikbaar is als ouder