top of page
Solidariteit

Inclusie vraagstukken

Vraagstukken over inclusie gaan over begeleiding van organisaties. Het gaat om het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een migratieachtergrond of een andere groep die ondervertegenwoordigd is in het cliënten en/of personeelsbestand. Het begeleiden van inclusie vraagstukken kan heel gevoelig liggen. Het vraagt om veel afstemming, geduld en tijd. Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik een veilige bedding (holding space) creëer waarbij iedere aanwezige het gevoel krijgt dat hij/ zij “erbij mag horen”. Ik maak ruimte voor wat er is door volledig aanwezig te zijn en de controle los te laten. Het ongezegde wordt bespreekbaar en het onzegbare wordt communiceerbaar. Zo ontstaat ruimte voor transformatie. Vervolgens gaan we in samenspraak passende interventies verkennen en inzetten, zoals:​

  • Teamcoaching

  • Trainingen multicultureel vakmanschap

  • Intervisie 

Hartvormig Rotseiland


 

Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization.

- Mahatma Gandhi-

bottom of page