Intercultureel advies

Je raakt nooit uitgeleerd!
MpauwR is gespecialiseerd in het verbeteren van de communicatie tussen mensen uit westerse en niet westerse culturen. De benadering en motivering van mensen uit niet westerse culturen vergt een aanpak dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid. In westerse culturen heerst over het algemeen de ik-cultuur, deze wordt gekenmerkt door een focus op het individu. Mensen uit niet westerse culturen zijn bekend met de wij-cultuur. Beide culturen hebben hun eigen kwaliteiten en valkuilen. MpauwR begeleid bij wederzijds onbegrip, brengt helderheid in situaties en verbind partijen met elkaar op een open en ongedwongen manier. Tijdens themabijeenkomsten en groepstrainingen is er aandacht voor verschillende onderwerpen. Zoals; de positie van de vrouw, gezondheid, voeding, onderwijs, geloofsovertuiging, rituelen, ziekte en overlijden, opvoeding, werk enz..
Professionals
Voor professionals verzorgt MpauwR trainingen over de waarden, normen, overtuigingen en gedragingen van mensen uit niet-westerse culturen. Wat opvalt is dat er steeds meer multiculturele problemen worden erkend, terwijl de benadering en de aanpak van de problemen heel westers blijft. MpauwR  begeleid professionals bij een doelgroepgerichte benadering om hun organisatiedoelen te realiseren. 
MpauwR traint professionals om:
  •  Inzicht in verschillende culturen te krijgen
  •  Dilemma's bespreekbaar te maken
  •  Teamafspraken te maken
  •  Casussen te bespreken
  •  Praktische tools te krijgen.