olifant

Supervisie

Supervisie gaat over leren met elkaar en van elkaar ten aanzien van je werk en professionele vraag. Gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid vind ik hierbij belangrijk. Om een veilige leeromgeving te scheppen sluit ik aan bij de onderzoeksvraag en de beleving van de supervisant(en). 

Coaching

LVSC

Coaching gaat over begeleiding op doelen op persoonlijk vlak of op werkgebied. Als coach ondersteun ik je door het inzichtelijk maken van de stappen die nodig zijn voor het behalen van je doel.