Empowerment

Jij mag er zijn zoals je bent!

 

Empowerment; Het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving en in staat gesteld worden om eigenmachtig te beslissen en te handelen; ook methodieken gericht op individuen, groepen of organisaties om zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en positief zelfbeeld te vergroten.
Iedereen heeft wel eens te maken met situaties die goed gaan in het leven en situaties
die minder goed gaan. Met passende begeleiding is het mogelijk om weer te geloven in je eigen kracht
en kansen te zien in tegenvallende situaties.
Als een situatie tegenzit bestaat de valkuil, dat je daarin blijft hangen en
je innerlijke kracht onvoldoende inzet. MpauwR biedt een helpende hand en
zorgt voor een betere balans tussen je verstand en je gevoel door middel van een
individueel traject. Deze hebben als doel om je zelfvertrouwen, je zelfbewustzijn
en je positief zelfbeeld te vergroten. Uiteindelijk gaat het om het hervinden van
je balans en het vergroten van je mogelijkheden, de sleutel daartoe zit in jezelf.
Bij begeleiding van MpauwR ligt de nadruk op het actief uitproberen van methodes die je een positieve (blijvende) boost kunnen geven.
We gaan vooral veel doen en ervaren wat empowerment je kan brengen in verschillende situaties. Een individuele begeleidingstraject kan ingezet worden bij verschillende vragen, zoals: 
  • Hoe kom ik beter voor mijzelf op?
  • Hoe geef ik duidelijk mijn grenzen aan?
  • Wat zijn mijn kwaliteiten?·
  • Hoe kan ik mij focussen?
  • Hoe vind ik mijn eigen identiteit tussen verschillende culturen?
  • Hoe verbeter ik mijn positie op de arbeidsmarkt?
  • Hoe vind ik werk dat beter bij mijn kwaliteiten past?