top of page

Inclusie

MpauwR biedt begeleiding en advies bij vraagstukken rondom inclusie. De vragen zijn meestal gericht op het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een migratieachtergrond of een andere groep die ondervertegenwoordigd is in het cliënten en/of personeelsbestand. Deze cultuurverandering vergt veel geduld, afstemming en tijd. Het zijn intensieve processen voor alle betrokkenen.

Our ability to reach unity in diversity will be 

the beauty and the test of our civilization.

- Mahatma Gandhi-

 

Mijn stijl is om taal te geven aan de onderstroom (spanningsvelden). Hierbij heb ik aandacht voor (on)bewuste gedragingen die inclusief handelen in de weg staan. Bewustwording van de invloed van individuele en collectieve gedragingen geeft ruimte voor herkenning en erkenning. Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik een veilige bedding (holding space) creëer waarbij iedere aanwezige het gevoel krijgt dat hij/ zij “erbij mag horen”. Het ongezegde wordt bespreekbaar en het onzegbare wordt communiceerbaar. Zo ontstaat ruimte voor transformatie.

Afhankelijk van de begeleidingsvraag richt ik mij op het begeleiden van directie, management en teams. In samenspraak komen we tot passende interventies, zoals:​​

  • Teamcoaching

  • Trainingen multicultureel vakmanschap

  • Intervisie en supervisie

  • Individuele coaching

bottom of page