top of page

Verandering 

Veranderingen binnen organisaties zijn aan de orde van de dag. Soms kan het behoorlijk wat weerstand oproepen. Ik vind het belangrijk om naast de leiding, de professionals en cliëntenvertegenwoordigers te betrekken. Door samen stil te staan bij het doel en de impact van de voorgenomen verandering, wordt draagkracht gecreëerd. Vervolgens bouwen we samen aan een fundament voor een betekenisvolle cultuurverandering voor de toekomst. Afhankelijk van de begeleidingsvraag richt ik mij op het begeleiden van directie, management, teams en individuele professionals. In samenspraak komen we tot passende interventies, zoals:​​

  • Organisatieadvies

  • Teamcoaching

  • Empowerment 

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
— Eleanor Roosevelt —

bottom of page